Gadamer

Editor's Choice
Angga Kusuma Dawami

Teori Hermeneutika Hans-Georg Gadamer

MIRMAGZ.com – Manusia tidak lagi dipandang sebagai subjek bahasa, subjek pemikiran, subjek tindakan, dan pusat sejarah. Dalam wilayah hermeneutik manusia tidak lagi dilihat sebagai subjek

Read More »